Privacy beleid

Wie wij zijn: het adres van onze website is: www.sportandmore.nl

  1. Gegevensbescherming in een blik

Algemene informatie: De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor uitgebreide informatie over het onderwerp betreffend de bescherming van uw persoonlijke gegevens, verwijzen wij u naar onze Privacy Policy vermeld in onderstaande tekst.

Gegevensverzameling op onze website: Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt gedaan door de exploitant van de website. De contactgegevens vindt u onder Bedrijfsgegevens/Imprint op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij aan de ene kant doordat u ons deze meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert via een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internet browser, besturingssysteem of tijd van de pagina-oproep). Deze gegevens zullen automatisch worden verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om het juist functioneren van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft tevens het recht om wijzigingen, blokkering of verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen. Hiervoor en voor andere vragen betreffende de persoonlijke gegevens kunt u ons op elk gewenst moment via de aangegeven bedrijfsgegevens contacteren. Daarnaast heeft u recht op een bezwaarschrift bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  1. Algemene richtlijnen en verplichte informatie

Privacy: De exploitanten van deze site nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming zoals ook deze gegevens bescherming verklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Zij verklaart ook hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingshiaten kan hebben. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Nota aan de verantwoordelijke instantie: De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bruins Holding BV

T.B.M. Bruins

Tooropstraat 23

6901 de Zevenaar

Nederland

Telefoon: + 31 (0) 6-53299297

E-mail: info@sportandmore.nl

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, over de doeleinden en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) besluit.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking: Veel verwerkingsprocessen van gegevens zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U Kunt op elk gewenst moment een reeds gegeven toestemming intrekken. Hiervoor is een informeel bericht per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Bezwaar recht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: In het geval van schendingen van de gegevensbescherming heeft de betrokkene recht op een beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingsrecht is de staatscommissaris van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u in de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/taken-en-bevoegdheden

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om gegevens, die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een contract, geleverd aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijke, machine-leesbaar formaat over te dragen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon verlangt, geschiedt dit is alleen als het technisch haalbaar is.

SSL-of TLS-versleuteling:Deze pagina maakt gebruik van SSL-of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als pagina operator toezend. Een gecodeerde verbinding wordt herkend door het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslotsymbool in uw browser lijn.

Als SSL-of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden meegelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website: Indien er na het sluiten van een op kosten gebaseerde overeenkomst de verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer of een eenmalige machtiging) door te sturen, zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van de betaling.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/Mastercard, eenmalige machtiging) worden uitsluitend uitgevoerd via een gecodeerde SSL-of TLS-verbinding. U herkent een gecodeerde verbinding aan een wijziging in de adresbalk van de browser van  “http://” in “https://” en te klikken op het hangslotsymbool in uw browser lijn.

In het geval van gecodeerde communicatie, kunnen uw betalingsgegevens, die u verzendt naar ons, niet worden meegelezen door derden.

Informatie, blokkering, verwijdering: U hebt ten allen tijden het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de verwerking van gegevens en indien van toepassing, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en tevens voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via de gegevens aangeven bij de bedrijfsgegevens.

Bezwaar tegen reclamemails: Het gebruik van contactgegevens gepubliceerd in het kader van de bedrijfsgegevens/imprint verplichting voor de overdracht van reclame-en informatiemateriaal niet uitdrukkelijk gevraagd wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de site behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

  1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies: Momenteel gebruiken wij geen cookies! Maar zelfs als dit ene dag misschien zou veranderen, cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om een aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die uw browser opslaat.

De meeste van de cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u deze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij de volgende keer dat u ons bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) zijn gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, pagina F van het AVG. De website exploitant heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch onberispelijke en geoptimaliseerde levering van haar diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Server logboekbestanden: De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

-Browser type en browserversie

-Besturingssysteem gebruikt

-Referrer URL

-Hostnaam van de toegang tot de computer

-Tijd voor server aanvragen

-IP-adres

Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gedaan. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (F) AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier: Als u ons vragen via het contactformulier, zullen uw gegevens worden opgeslagen in het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar verstrekt voor het doel van de behandeling van het verzoek en in geval van verdere vragen met ons. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming verder.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) (A) AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht kunt u ons per e-mail toesturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen tot de intrekking  wordt niet aangetast door de herroeping.

De door u ingevoerde gegevens in het contactformulier blijven bij ons staan totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor het intrekken van de opslag of het doel voor de opslag van gegevens wordt weggelaten (bijv. na afloop van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Inschrijven op deze website: U kunt zich inschrijven op onze website om extra functies te gebruiken op de site. Wij gebruiken de gegevens die voor dit doel worden ingevoerd alleen voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft ingeschreven. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden vermeld. Anders zullen wij de registratie afwijzen en verwijderen.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technische wijzigingen, gebruiken we het e-mail adres dat bij de registratie wordt aangegeven om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) (A) AVG). U kunt op elk moment elke toestemming intrekken die u hebt gegeven. Een informeel bericht wordt ons per e-mail toegestuurd. De rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens die al is verwerkt, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent ingeschreven en worden vervolgens verwijderd. De wettelijke bewaringstermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij een koopovereenkomst van het contract voor online winkels, dealers en goederen verzending: Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden indien dit in het kader van de contract verwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de ondernemingen die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Een verdere verstrekking van de gegevens vindt niet plaats of slechts als u uitdrukkelijk akkoord gegaan met de verstrekking. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Artikel 6 (1) (B) AVG, die de verwerking van gegevens toestaat om te voldoen aan een contract of precontractuele maatregelen.

  1. Betalingsmogelijkheden

Via onze webshop zijn er diverse makkelijke en veilige betalingsmogelijkheden, waar geen extra kosten voor worden berekend. Welke betalingsoptie u uiteindelijk kiest is aan uw eigen keuze overgelaten.

-iDEAL (Internet bankieren voor Nederlandse rekeninghouders)

-Bancontact/Mr. Cash (voor Belgische rekeninghouders)

-Sofortüberweisung (voor Duitse rekeninghouders)

-Visa en Mastercard (Creditcard)

-PayPal

-Paydirect

-Vooruitbetalen d.m.v. een normale bankoverschrijving)

iDeal:

Betalen met iDEAL is alleen mogelijk als u een Nederlandse bankrekening heeft. De aanbieder van deze betalingsdienst is Currence Holding B.V. Amsterdam info@currence.nl. Bent u niet vertrouwd met iDEAL, dan even in het kort de werking:

-U plaatst een bestelling bij sportandmore.nl, bij het afrekenen van de bestelling kiest u ervoor om met iDEAL te betalen.

-Dan selecteert u uw bank, de volgende stap is accepteer de leveringsvoorwaarden.

-Nu kunt u de bestelling versturen, u wordt direct doorgeleid naar de website van de gekozen bank, waar u dan de betaling als een gewone internetbetaling kunt voltooien.

-Na de voltooiing van uw betaling wordt het bedrag direct van uw rekening afgeschreven en sportandmore.nl krijgt een confirmatie van iDEAL dat de betaling is voltooid. Aan de hand van deze confirmatie gaan wij over tot versturen van uw bestelling. Voor details over betaling met iDEAL, refereer naar volgende link: https://www.ideal.nl/en/disclaimer-privacy-statement

MrCash/Bancontact:

Betalen met MrCash/Bancontact is alleen mogelijk als u een Belgische bankrekening heeft. Via onze Omnikassa van de Rabobank kunt u nu ook direct met MrCash/Bancontact betalen.U gebruikt hierbij uw eigen vertrouwde en veilige bankomgeving. Voor meer info bezoek volgende link: https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/geld-ontvangen/rabo-omnikassa-2-0

Sofortüberweisung:

Betalen met Sofortüberweisung is alleen mogelijk als u een Duitse bankrekening heeft. De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Met behulp van Sofortüberweisung ontvangen wij in real time een bevestiging van betaling van de Sofort GmbH en kunnen onmiddellijk beginnen met de nakoming van onze verplichtingen. Als u hebt gekozen voor deze betalingsmethode stuurt u de PIN en een geldige Tan naar de Sofort GmbH waarmee deze kan inloggen op uw online bankrekening. Onmiddellijk na het inloggen, controleert het bedrijf automatisch uw accountsaldo en voert de overdracht aan ons met behulp van de door u aangegeven Tan code uit. Vervolgens stuurt Sofort GmbH onmiddellijk een transactie bevestiging naar ons. Na het inloggen worden uw verkopen, het krediet frame van de kredietlijn en de aanwezigheid van andere rekeningen en hun saldo’s ook automatisch gecontroleerd.

In aanvulling op de PIN en de Tan en de betalingsgegevens die u hebt ingevoerd, worden ook uw  persoonlijke gegevens naar de Sofort GmbH verstuurd. Uw persoonlijke gegevens zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mail adres, IP-adres en, indien nodig, andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit zonder enige twijfel te kunnen vaststellen en om fraude pogingen te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan de Sofort GmbH wordt uitgevoerd op basis van Artikel 6 (1) (A) AVG (toestemming) en Artikel 6 (1) (B) AVG (verwerking om een overeenkomst te verwezenlijken). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

Voor details over betaling met onmiddellijke overdracht, refereer naar de volgende links: https://www.sofort.de/Datenschutz.html

Visa en Mastercard:

Via onze Omnikassa van de Rabobank kunt u ook direct met uw MasterCard of Visa creditcard betalen. Voor meer info bezoek volgende link: https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/geld-ontvangen/rabo-omnikassa-2-0

PayPal:

Via PayPal kan men betalingen verrichten van e-mail adres naar e-mail adres. Hiervoor heeft u wel een rekening nodig bij PayPal. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.À.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Wanneer u betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden. Uw gegevens zullen worden doorgestuurd naar PayPal op basis van Artikel 6 (1) (A) AVG (toestemming) en Artikel 6 (1) (B) AVG (verwerking om een overeenkomst te verwezenlijken). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

Bent u niet vertrouwd met PayPal, dan even in het kort de werking:

-U plaatst een bestelling bij sportandmore.nl, bij het afrekenen van de bestelling kiest u ervoor om met PayPal te betalen.

-De volgende stap is accepteer de leveringsvoorwaarden, nu kunt u de bestelling versturen.

-U wordt direct doorgeleid naar de website van PayPal, waar u dan kunt inloggen en de betaling kunt voltooien.

-Na de voltooiing van uw betaling wordt het bedrag direct van uw PayPal rekening afgeschreven en sportandmore.nl krijgt een bevestiging van PayPal dat de betaling is voltooid. Aan de hand van deze bevestiging gaan wij over tot versturen van uw bestelling.

Paydirekt:

Op onze website bieden wij onder andere betaling door Paydirekt. De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Wanneer u betaling uitvoert met Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waar u bent ingeschreven bij Paydirekt. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, verzamelt Paydirekt aanvullende gegevens, zoals afleveradres of afzonderlijke artikelen in het winkelwagentje, als onderdeel van de transactieverwerking.

Paydirect verifieert de transactie met behulp van de authenticatie methode neergelegd bij de bank. Het betalingsbedrag zal dan van uw rekening naar onze rekening worden overgebracht. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw account informatie.

Voor details over de betaling met Paydirekt, zie de algemene voorwaarden en de privacy policy van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/AGB/index.html.

Vooruitbetalen via een bankoverschrijving:

U kunt uw bestelling betalen via een gewone bankoverschrijving. Vergeet niet bij de betaling een betalingskenmerk mee te geven (bv. ordernummer). Zodra de betaling bij ons is bijgeschreven, wordt uw bestelling direct verstuurd.

 Onze gegevens:

Bank: Rabobank

Rekening Houder: Bruins Holding BV

IBAN Nummer: NL46RABO0316597139

BIC Code: RABO NL 2U