Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bruins Holding bv (sportandmore.nl)

1.) Gebied van toepassing/Geldigheid

2.) Sluiting Overeenkomst

3.) Prijzen

4.) Betalingsvoorwaarden en betalingsmogelijkheden

5.) Leverings- en verzendvoorwaarden

6.) Aansprakelijkheid

7.) Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 

1.) Gebied van toepassing/Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de web-pagina/online-shop: www.sportandmore.nl van Bruins Holding bv en voorts op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, alsmede op alle tussen Bruins Holding bv en de klant gesloten overeenkomsten, met betrekking tot de door Bruins Holding bv ter beschikking gestelde online-shop: sportandmore.nl

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

2.) Sluiting overeenkomst

De in de web-pagina/online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper. Productomschrijvingen dienen er alleen toe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.

Nadat de klant de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en hij het digitale bestelproces heeft doorlopen, geeft hij door het klikken op »nu kopen« een bindend aanbod af, om een koopovereenkomst te sluiten over de goederen in de winkelwagen. Hiervoor is het ook belangrijk, dat de klant de algemene voorwaarden accepteert en een vinkje plaatst naast »gelezen en geaccepteerd«.

De verkoper kan de bestelling nu binnen 3 dagen aannemen, en stuurt de klant dan (per email) een bevestiging van de bestelling.

Neemt de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde tijd aan, dan geldt dit als afwijzing van de bestelling, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn wilsverklaring.

Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. Ook na het verzenden van zijn bestelling worden alle ermee samenhangende data op de website van de verkoper gearchiveerd. Indien de klant, voor het verzenden van zijn bestelling, een klantaccount in de online-shop van de verkoper heeft aangemaakt, kan de klant zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos openen.

De klant dient ervoor te zorgen, dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is, zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper verzonden berichten niet blokkeren.

Klanten hebben 14 dagen een herroepingsrecht.

 

3.) Prijzen

De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn incl. de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden separaat aangegeven.

 

4.) Betalingsvoorwaarden en betalingsmogelijkheden

De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden. Deze worden op de web-pagina/online-shop van de verkoper aangegeven en zijn als volgt:

 • iDEAL (voor Nederlandse rekeninghouders)
 • MrCash/Bancontact (voor Belgische rekeninghouders)
 • Sofortüberweisung (voor Duitse rekeninghouders)
 • Visa en Mastercard (Creditcard)
 • PayPal
 • Afterpay
 • Paydirect
 • Vooruitbetalen (d.m.v. een normale bankoverschrijving)

 

De betalingsmogelijkheden iDEAL, Visa, Mastercard, MrCash/Bancontact, PayPal, en Afterpay zijn onderdeel van de vernieuwde Rabo OmniKassa/Rabo OnlineKassa, die belangrijke Nederlandse en buitenlandse betaalmethoden ondersteunt.

 

 • iDEAL:

Betalen met iDEAL is alleen mogelijk als u een Nederlandse bankrekening heeft.

Het aanbieden van deze betalingsdienst loopt via de Rabo OmniKassa.

Voor details over betaling met iDEAL refereer naar volgende link:

 

 • MrCash/Bancontact:

Betalen met MrCash/Bancontact is alleen mogelijk als u een Belgische bankrekening heeft.

Het aanbieden van deze betalingsdienst loopt via de Rabo OmniKassa.

Voor details over betaling met MrCash/Bancontact refereer naar volgende link: https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/geld-ontvangen/rabo-omnikassa-2-0

 

 • Sofortüberweisung:

Betalen met Sofortüberweisung is alleen mogelijk als u een Duitse bankrekening heeft.

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 München.

Voor details over betaling met Sofortüberweisung refereer naar volgende link:  https://www.sofort.de/Datenschutz.html

 

 • Visa en Mastercard:

Het aanbieden van deze betalingsdienst loopt via de Rabo Omnikassa.

Voor details over Rabo OmniKassa/Rabo OnlineKassa refereer naar volgende link: https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/geld-ontvangen/rabo-omnikassa-2-0

Of neem contact op met de uitgever van uw creditcard.

 

 • PayPal:

Via PayPal kan men betalingen verrichten van e-mail adres naar e-mail adres. Hiervoor heeft u wel een rekening nodig bij PayPal.

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.À.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Wanneer u betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden.

Voor details over betaling met PayPal refereer naar volgende link: 

https://www.paypal.nl

 

 • Afterpay:

Het aanbieden van deze betalingsdienst loopt via de Rabo Omnikassa.

Voor details over Rabo OmniKassa/Rabo OnlineKassa refereer naar volgende link: https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/geld-ontvangen/rabo-omnikassa-2-0

 

 • Paydirekt:

De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, D-60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Wanneer u betaling uitvoert met Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waar u bent ingeschreven bij Paydirekt.

Voor details over de betaling met Paydirekt refereer naar volgende link:  https://www.paydirekt.de/AGB/index.html

 

 • Vooruitbetalen:

Wanneer u vooruitbetaling kiest, moet het bedrag onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst voldaan worden. (Vergeet niet bij de betaling een betalingskenmerk mee te geven! Bij voorbeeld het ordernummer.)

Zodra de betaling op de rekening van de verkoper is bijgeschreven, wordt de bestelling van de klant direct verstuurd.

Bank gegevens van de verkoper:

Bank: Rabobank

Rekening houder: Bruins Holding bv

IBAN Nummer: NL46RABO0316597139

BIC Code: RABO NL 2U

 

5.) Leverings- en verzendvoorwaarden

De levering wordt gedaan aan het door de klant aangegeven afleveradres/het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering.

Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper, omdat de aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit is niet van toepassing als de klant de levering niet op tijd heeft ontvangen, tenzij de verkoper heeft de (latere) levering binnen een redelijke termijn aangekondigd.

 

6.) Aansprakelijkheid

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in het bijzonder gelden er volgende bepalingen: Bruins Holding bv is niet aansprakelijk voor het verkeerde of onjuist gebruik van bestelde producten. Indien beschikbaar is de klant verplicht, voor het gebruik van een product, eerst altijd de gebruiksaanwijzing te lezen. Mocht een beschrijving of gebruiksaanwijzing van een product niet duidelijk of niet beschikbaar zijn, kan de klant contact opnemen met Bruins Holding bv.

Indien aansprakelijkheid ontstaat voor Bruins Holding bv, bedraagt de hoogste som, waarvoor aansprakelijk gesteld kan worden de hoogte van de koopsom van het betreffende product.

Bruins Holding bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, productafbeeldingen en teksten. De klant moet het gebrek aan een gekocht product binnen twee weken na ontdekking van de schade melden aan de verkoper. De verjaringstermijn voor klachten betreffende gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.

Bruins Holding bv behoudt zich het recht voor, om deze algemene voorwaarden ten allen tijden eenzijdig te wijzigen.

 

7.) Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen Bruins Holding b.v. en de klant(en) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke kunnen voortvloeien, uit de overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Zouden enkele bepalingen onwerkzaam zijn, of fouten bevatten, dan blijven alle andere bepalingen hiervan gevrijwaard. Onwerkzame of foute bepalingen worden door bepalingen met een werkzame inhoud oprecht gehouden, die de onwerkzame inhoud in zijn zin het dichts benaderen.

 

Alleen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.